ವಿಶ್ವನಾಯಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುತ್ತಾ‌ ಇಸ್ರೇಲ್..?‌ಹೊಸ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್.!‌ceasefire in middle east..?ಆರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್.! History of Israel / Media Masters https://youtu.be/_JWibweCE7E

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *